Таблица Exel обязательна и в отчете и в плане. http://procapital.ru/showthread.php?t=68615