DAX-JUN 14 №1929868 сработал без SL, как следствие ушол в минус до предела -204,92$